Redaktionsgruppens kalender


Eksampel på sammensætning af flere calendere

Sammensætning af Fællesarbej kalenderen og Redaktionsgruppens kalender