Projektnavn: Solvangs databehandling og elektronisk kommunikation
Kodenavn: Solvangs infosystemer
Tidsplan:
Budget:
Deltagere:
Projekt beskrivelse: Projektet skal resultere i bedre og sikker databehandling af foreningens informationer, samt effektiv kommunikation og datadeling. Systemet skal baseres på Google Apps teknologier, som er mest sikkert, stabilt, udbredt og perspektivfuldt bland andre gratis systemer. Der er kæmpestore fordele med Google Apps teknologier, at man kan søge informationer på tværs af hele foreningens datasamling (dokumenter, kontakter, kalendere, hjemmesider mm) og bruge de data i overensstemmelse med givne rettigheder. Foreningens datasamling skal danne basis for indhold af foreningens hjemmesider.


Projektnavn: Solvangs oficielle hjemmeside
Kodenavn: Hoved hjemmeside
Tidsplan: Beta version (kopi af foreningens opslagstavlen) inden Jul 2012, lancering af hjemmesiden og godkendelse af videreudvikling af den på generalforsamling i februar-marts 2013, opsætning af diskussionsforum inden 1. juni 2013, markedsføring af hjemmesiden og forumet - juni-august 2013
Budget:
Deltagere: Anne Marie, Mark, Bjarne
Projekt beskrivelse: Projektet skal forene nogle ressourcer omkring dannelse af en officiel hjemmeside for foreningen, som skal effektivisere dataudveksling mellem foreningens oficielle organer (bestyrelse, udvalg) og medlemmerne, samt mellem medlemmerne. Hjemmesiden skal indeholde de alle relevante dokumenter, regler og politikker som er godkendt af foreningens generalforsamling, haveforbundet og kommunen. Hjemmesiden skal være så tilgængelig som muligt for alle medlemmerne.


Projektnavn: Bestyrelses hjemmside
Kodenavn:
Tidsplan:
Budget:
Deltagere: Anne Marie, Mark (delvist, som konsulent)
Projekt beskrivelse:


Projektnavn: Redaktions- og systemadministrtorsgruppe
Kodenavn: Redaktion
Tidsplan: redaktionsgruppen skal fungere i fuldt omfang inden slutning af juli 2013.
Budget:
Deltagere: Mark
Projekt beskrivelse:


Projektnavn: Diskussionsforum
Kodenavn
: Forum
Tidsplan: Efter godkendelse af generalforsamlingen. Evt april-oktober 2013. Projektet i idéfasen.
Budget:
Deltagere: Mark
Projekt beskrivelse
: Baseret på PHPBB forummaskine, ikke integreret med Google Apps. Alle foreningensmedlemmer skal registreres på forhånd. Tækelige emner: loppemarket, købsalg af haver, regler og traditioner, havepasning mm. Flere forslag er velkomne. 


Her kan du sende forslag til redaktionsgruppen mht bestemt projekt

Forslag til projekter